Roca Cuines

Site del nou mercat de Roca

Roca Company, especialista en banys, ha confiat en Binaria per a desenvolupar la seva presència digital en un nou mercat, les cuines. El nou microsite està pensat per a donar valor a la nova marca sense perdre l'essència de la companyia.

  • AI
  • Product Design
  • UX/UI
  • IxD
  • Web development
  • Suport
Visitar

El projecte

Iniciem el treball amb una anàlisi profunda del nou producte, el to de la nova marca i les expectatives i necessitats dels seus potencials clients. A continuació la nostra funció va ser conceptualitzar, ordenar i jerarquitzar els diferents missatges que havíem de transmetre

UX/UI

Els wireframes del projecte van ser creats a través d’una anàlisi de l’Arquitectura de la Informació establint els apartats i components més rellevants, perquè el site tingués una lectura clara i s’entengués correctament el missatge en cada secció.

Product design

Una vegada concretat el disseny low-fi i establertes les especificacions amb el client, varem començar amb el disseny del producte. La prioritat va ser tenir en compte la imatge de marca i conservar l’essència, donant valor al nou projecte i recreant un look&feel integrat i innovador.

Estil

Ens basem en els estils de Roca i innovem amb noves incorporacions tipogràfiques per a reforçar l’essència de la nova marca. D’aquesta manera, la incorporació de nova iconografia i el valor de la direcció artística i la fotografia, van ser el pilar per a enriquir la web mostrant les cuines en la seva màxima expressió i conservant la seva funcionalitat per a crear un producte comprensible i clar.

Desenvolupament avançat

Per a aquesta pàgina li vam proposar al nostre client un canvi en el model de desenvolupament i apostar per unes tècniques modernes de desenvolupament web JAMStack amb Gatsbyjs+React, donats els bons resultats en anteriors projectes. El conjunt d’eines modernes que usem per al seu desenvolupament s’usen actualment en multitud de projectes avançats d’aplicacions web (WebApps/SPA), aplicacions web progressives (PWA) i aplicacions d’escriptori. Aquestes ens van permetre portar el projecte a uns nivells de qualitat inassolibles amb una altra mena d’eines.

Rendiment i optimització

Els resultats en optimització, accessibilitat i SEO amb eines d’auditoria web com Lighthouse de Google són excel·lents. Destaquem l’augment del rendiment respecte a una solució clàssica basada en tecnologies de servidor i creem una pàgina ràpida, de confiança i atractiva per a l’usuari amb la qual el client obtindrà una baixa taxa de rebot i un augment de conversions.

Procés de desenvolupament

Aquest tipus d’eines ens han permès un sistema àgil i senzill de previsualització durant el desenvolupament reduint el temps dedicat a aquesta tasca. Una metodologia de treball basada en components aïllats i un entorn fàcilment replicable, faciliten la construcció del site en paral·lel per diversos membres de l’equip. L’automatització dels desplegaments a producció és un altre punt a destacar. Eines com GatsbyJS ens permeten configurar un sistema de desplegaments automàtics que redueix dràsticament la possibilitat d’errors durant el procés i una major seguretat enfront de possibles atacs en prescindir de tecnologies de servidor i alliberar a aquest de càrrega de treball.

Explica'ns el teu projecte

Contacta