Avís legal

Titular d’aquesta pàgina

Binaria Web Services S.L.

Av Josep Tarradellas, 123, 6è pis, 08029, Barcelona · España – CIF: B62127071
Tel. 93 268 73 64
Constituida a 14 de diciembre de 1999. Inscrita en el registro mercantil en el tomo 32186 libro folio: 0135 hoja: 202083

Sobre la Propietat Legal i el Copyright

El propietari d’aquesta web i el seu contingut és l’empresa Binaria Web Services S.L., d’ara endavant Binaria. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d’aquesta web i els seus continguts de text, vídeo i imatges sense la corresponent autorització dels seus amos. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant Binaria exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.
Binaria es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap mena de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.
Binaria declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole al no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements en la web.

Condicions d’utilització de la Web

Binaria ofereix en la seva web informació relacionada amb la mena d’activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats.
Binaria es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.binaria.com podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, Binaria es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a Binaria que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament de la web

Política de Protecció de Dades Personals

Alguns serveis prestats en la web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals. Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Binaria són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en aquests. La política de privacitat de les dades personals de Binaria pot consultar-se aquí: https://binaria.com/ca/politica-de-privacitat/

Seguretat de les dades

Encara que Binaria no recull dades sensibles, protegeix les dades mitjançant l’ús d’encriptació, com el protocol Secure Socket Layer (SSL). Binaria no ven dades a tercers.

Legislació aplicable

Aquest Avís legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola. En cas de litigi entre Binaria i l’usuari, seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.