Boxmotions

Site per a una startup amb un nou concepte de magatzematge

Web corporativa per a Boxmotions, una startup que ha reinventat el sector dels trasters amb un producte molt atractiu i econòmic. El nostre treball es va centrar en dos aspectes fonamentals, comunicar millor als usuaris la proposta de valor i auditar i optimitzar els processos de contractació online.

  • AI
  • UX/UI
  • IxD
  • Web development
Visitar

Research & Data

Vàrem començar estudiant a fons el servei, el target i el buyer journey. Vàrem analitzar les mètriques i vàrem detectar els punts amb major taxa d’abandonament. Es va estudiar la interfície d’usuari i vàrem veure molts elements que generaven distracció i confusió.

UI/UX

Una vegada entesa l’arquitectura, es va abordar el redisseny de la home per a aconseguir que transmetés amb absoluta claredat el valor i els avantatges diferencials de Boxmotions. Es van reescriure copys, es va repensar el contingut visual, es va eliminar tot allò que generava soroll i es va simplificar la interfície. El resultat va ser un visual més net, més estètic i, sobretot, amb una proposta de valor òptima.

Conversió

A continuació, es va auditar l’experiència d’usuari en el procés de contractació online. Vàrem corregir els punts crítics en els quals es produïen més abandonaments. Igual que en la home, vàrem observar molts elements superflus que distreien de l’objectiu principal. Es vàren crear wireframes per a testar un flux òptim i, posteriorment, es va afegir la capa UI. Es va aconseguir un procés de contractació de plans més net, més amigable i més àgil. En tots els dispositius i resolucions.

Explica'ns el teu projecte

Contacta